RSS

Ramazan Ayında Her Güne Bir Namaz

Esselamu aleykum ve rahmetullah..
Ramazan'ı umarım herkes hayırla, ihlasla, rahmet ve bereketle geçiriyordur, ben öyle mutluyum ki, bu güzel günlerin hiç geçmemesini diliyorum Allah'tan. Her şeyimize dikkat ediyoruz, az yiyoruz, az konuşuyoruz... Çok ibadet ediyor, çok rıza arıyoruz Allah'ın izniyle.. Bu rıza vesilelerinden biri de elbette dinimizin direği Namaz... Sevgili lâ-illâ blogunda öyle güzel bir paylaşıma yer vermiş ki, Allah ondan razı olsun, duymamıştım daha önce, mübarek Ramazan'ımızın her gününe kıymette paha biçilemez zahmeti az ama sevabı inşâAllah çok olan namazlar varmış, inşâAllah Rabbim izin verdiğince kılmaya çalışalım. :)

1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; Allahû Teâlâ(c.c.) o kişiye 3 türlü kolaylık verir.

— Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır.

— Bu ay içinde orucu ve namazı Allah(c.c.) tarafından kabul edilir.
— Gelecek yıla kadar fakirlikten emin kılınır.

2-
Ramazan ayının ikinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse bir FATİHA SURESİ ile 4'er kere FELAK ve NAS SURELERİNİ okumak suretiyle 2 rekat namaz kılsa, o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez. İmansız kalmak tehlikesinden emin olur.Ahirette de iki iyilik bulur.

— Cehennemden halas(kurtulma) olur.

— Cennete felah bulur.
(Hz. Ömer(r.a.) rivayet ediyor.)

3- Ramazan ayının üçüncü günü kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bu gecenin sonunda 1 FATİHA SURESİ, 5 KEVSER SURESİ ve 5 İHLAS SURESİ okumak suretiyle 2 rekat namaz kılan kişi, Hz. Ebubekir(r.a.) elinden bir kase dolusu Kevser şarabı içer ki asla susuzluk görmez.
 
(Hz. Ömer r.a. ve Hz. Said r.a. rivayet etmiştir.)

4- Ramazan ayının dördüncü gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bu gece 1 FATİHA SURESİ ile
4 kere ASR SURESİ okuyarak altı rekat namaz kılan kişi altı türlü iyilik bulur.

— Müslüman olarak dirilir.

— Müslüman olarak ölür.
— Kabir sualine İhlâs okur gibi cevap verir.
— Yüzü ayın on dördü gibi olur.
— Sırat köprüsünden yıldırım gibi geçer.
— Hz. Ebubekir r.a. k
öprübaşında ona cenneti müjdeler.

(Hz. Derda (r.a.) rivayet etmiştir.)


5- Ramazan ayının beşinci günü kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Kim bu gecede 4 rekatlık namaz kılıp 1. rekatta FATİHA SURESİ ile 1 TEKASÜR SÜRESİ, 2. rekatta bir FATİHA bir ASR SURELERİ, 3. rekatta bir FATİHA ile bir MAUN SURESİ, 4. rekatta bir FATİHA ile üç İHLAS SURESİ okuyan kişi kabir azabı görmez. Allah(c.c.) Onun günahlarını defterinden kazır. Yerine büyük taatlerin sevabını yazar.6- Ramazan ayının altıncı gecesinde kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) buyuruyor ki: Bu gecede bir kişi bir FATİHA SURESİ, bir AYETEL KÜRSİ ile ŞEHİDALAHÜ ENNEHÜ ( Al-i İmran suresi, Ayet:18 )ayetini hesapsız olarak okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah(c.c.) buyuruyor ki:

Ey kulum! Bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım.Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol, güzel işlerden yüz çevirme.


7- Ramazan ayının yedinci günü kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiir kimse bu gecenin yarısında dört rekat namaz kılarsa ve her rekatında bir FATİHA SURESİ ile 10 ar defa İHLAS, FELAK, NAS SURELERİNİ okursa, Allah(c.c.) meleklere buyurur ki:

Görün benim kulumu ki, tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister.O halde siz şahit olun ki, ben de kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.


8- Ramazan ayının sekizinci gecesinde kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bu gecede bir FATİHA SURESİ birer defa İHLAS, FELAK, NAS SURELERİNİ okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye: yedi cehennem kapısı kapanır, sekiz cennet kapısı açılır.

9- Ramazan ayının dokuzuncu gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiir kimse, bu gecede bir FATİHA SURESİ, 10 İHLAS SURESİ ve 5 er kere FELAK ve NAS SURELERİ ile 12 rekat namaz kılsa, on türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın bedir hali gibi nurlanır.

10- Ramazan ayının onuncu gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bir kişi bu gecede 4 rekat namaz kılsa, birinci rekatta bir FATİHA, bir AYETEL KÜRSİ, Şehidalahü ennehü ( Al-i İmran suresi, Ayet:18 ) ayeti ile DUHA SURESİNİ, ikinci rekatta birer defa FATİHA, A’LA ve ĞAŞİYE, üçüncü rekatta birer defa FATİHA ve DUHA SURESİNİ, dördüncü rekatta da FATİHA ile İNŞİRAH SURELERİNİ birer kere okusa, Allah(c.c.) O kulun namazını kabul edip ölüm meleğine emir verir ki:

Ben bu kulumu, benim şiddetimden ve azabımdan emin kıldım.


11- Ramazan ayının on birinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bir kişi bu gecede dört rekat namaz kılarsa, her rekatında 1 kere FATİHA, 10 kere AYETEL KÜRSÜ, 10 kere KEVSER ile 10 kere İHLAS SURELERİNİ okursa, kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı verilir.Ayrıca kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.

12- Ramazan ayının on ikinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiu gece, ALLAH cc.’nın verdiği sure ile ( herhangi bir sure ) 10 rekat namaz kılan kimse, muhakkak ki günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.

13- Ramazan ayının on üçüncü gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse ,1 kere FATİHA ve 30’ar kere FELAK ve NAS SURELERİNİ okumak suretiyle ile altı rekat namaz kılsa, o kimsenin bütün günahlarını bağışlar.O kimsenin günahları deniz köpüklerinden fazla olsa da.

14- Ramazan ayının on dördüncü gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiu gecede bir kimse 1 kere FATİHA ve 30 kere İHLAS SURESİNİ okumak suretiyle 4 rekat namaz kılarsa rızkı ve bereketi fazla olur.Aynı zamanda o yıl içinde bütün muradları hasıl olur.

15- Ramazan ayının on dördüncü gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiir kimse bu gecede 1 kere FATİHA ve 10 kere İHLAS SURESİNİ okuyarak altı rekat namaz kılsa her iki rekatta bir selam vererek, Allah(c.c.) O kimseyi cehennemden azad ettiği gibi ona Tevrat’ı, İncil’i ve Hz. İbrahim As. İnen sahifeleri okumuş kadar sevap verilir.Ayrıca yetmiş yıl aralıksız ve hiç dönmeden kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verilir.Aynı zamanda 100 kerede hac etmiş sevabı verilir.

16- Ramazan ayının on altıncı gecesinde kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiu gece seher vaktinde bir kimse 1 kere FATİHA ile KULLİLLAHÜMME ( Al-i İmran suresi, Ayet 26 ) okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah(c.c.) O kimsenin 100 türlü hacetini verir.Bunların onu dünya ve doksanı ahiret hacetidir.

17- Ramazan ayının on yedinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki bir kimse bu gecede ilk rekatında 1 kere FATİHA il KEVSER SURESİNİ, 2. rekatta 1 kere FATİHA ile 10 kere İHLAS SURESİNİ okuyarak iki rekat namaz kılarsa, ALLAH cc. O kimseyi Müslümanlık üzerine diriltir ve Müslümanlık üzerine öldürülür.Ayrıca Azrail As. Son nefesinde ona Kevser şarabından içirir.Kıyamette açlık ve susuzluk görmez.

18- Ramazan ayının on sekizinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılarsa, her rekatta 1 kere FATİHA, 3 ‘er kere AYETEL KÜRSÜ, İHLAS , FELAK ve NAS SURELERİNİ okursa o kimse, anasından doğduğu gibi günahlarından soyunup çıkar.Azrail As. Ona geldiği vakit, kendisini cennetle müjdeler.

19- Ramazan ayının on dokuzuncu gecesinde kılınacak namaz : Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bir kimse bu gecede 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 FATİHA ile 7 kere ZİLZAL SURESİNİ okursa, o kişi kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.

20- Ramazan ayının yirminci gecesinde kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bir kimse, bu gecede altı rekat namaz kılsa her rekatında da 1 kere FATİHA ile DUHA SURESİNİ okusa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı da kolay olur.

21- Ramazan ayının yirmi birinci gecesi kılınacak namaz : Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki : Bir kimse bu gecede iki rekat namaz kılsa, her rekatında 1 kere FATİHA ile 5’er defa FELAK ve NAS SURELERİNİ okursa, o kimseye gelecek yıla kadar kötü nazar değmez ve rızkı bereketli olur.O yıl içerisinde ölecek olsa şehit olarak ölmüş olur.

22- Ramazan ayının yirmi ikinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında da 1 kere FATİHA il 4 kere İNŞİRAH SURESİNİ okusa, o kimse kırk peygamber sevabını bulur.

23- Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesi kılınacak namaz : Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiu gecede bir kimse gece yarısında iki rekat namaz kılsa, her rekatta 1 kere FATİHA ile 5’er kere DUHA SURESİNİ okursa, o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha fazla nurlu olur.Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkının 70 kişisi rahatça geçer.

24- Ramazan ayının yirmi dördüncü gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) efendimiz buyuruyor kiu gecede bir kimse 1 kere FATİHA ve 1 kere KARİA SURESİ ile iki rekat namaz kılsa, o kimseye şöyle nida gelir.

Korkma! Muhakkak ki sen, emin ( korkusuz ) kılınanlardansın.


25- Ramazan ayının yirmi beşinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatta 1’er defa FATİHA, FİL ve KUREYŞ SURELERİNİ okusa, o kimse kıyamette kime şefaat ederse şefaati ret olunmaz.Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.

26- Ramazan ayının yirmi altıncı gecesi kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa her rekatında 1 kere FATİHA, 1 kere AYETEL KÜRSÜ ve 3 kere de İHLAS SURESİ okursa, kıyamet gününde o kimseye öyle bir taç giydirilir ki, bütün mahlukların kılları sayısınca dil olsa o tacın kıymetini tavsif edemez.

27- Ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor kiu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında 1 kere FATİHA ile 7 kere KADİR SURESİNİ okursa, o kişinin sevabı, Kadr’e yetenlerin sevabından eksik olmaz.

28- Ramazan ayının yirmi sekizinci gecesinde kılınacak namaz: Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse 1 kere FATİHA ve 3 kere İHLAS SURESİNİ okuyarak iki rekat namaz kılsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar ve kıyamette hesaptan kurtulur.


29- Ramazan ayının yirmi dokuzuncu gecesinde kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki bu gecede bir kimse 1 kere FATİHA, 7 kere İHLAS ve 1’er kere FELAK ve NAS SURELERİNİ okuyarak iki rekat namaz kılsa, Allah(c.c.) O kimseye nida eder ki:

Ey kulum! Sana müjdeler olsun ki, orucunu ve namazını kabul ettim.Günahlarını bağışlayıp cenneti sana vacip kıldım.


30- Ramazan ayının otuzuncu gecesinde kılınacak namaz: Peygamber
Efendimiz(s.a.v.) buyuruyor ki: Bu gece bir kimse 1 kere FATİHA, 10 ‘ar kere İHLAS, FELAK, NAS SURELERİNİ okuyarak iki rekat namaz kılarsa, o kimsenin şu üç türlü büyük haceti kabul olunur.

—Taatleri makbul olur
 
—Dünyadan imanla gider.  
—Kitabı sağ tarafından verilir

Allah kabul etsin...

10 tepki:

dedi ki...

Allah cümlemizden râzı olsun canım inşaAllah bunlar birer vesile O'na yaklaşmaya ne kadar çok insana duyurabilirsek o kadar güzel olur bizim için sevabından öte kulu Allah'a yaklaştırma vesilesi olmak var çünkü :)
Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh

McKahveci dedi ki...

Allah razı olsun, hayırlı ramazanlar :)

LaMa dedi ki...

Cok guzel, Allah kabul etsin ama acaba bu namazlarin kaynagi nedir? Peygamber efendimizin sunnetinde yok saniyorum, baska bir din buyugunun onerisi mi?

Amak-ı Hayal dedi ki...

Güzel paylaşım teşekkürler..

Özcan dedi ki...

Allah razı olsun.Ellerinize sağlık...

BIRAKTIĞIM İZLER dedi ki...

Ne güzel bir paylaşım. Allah uygulamayı nasip etsin inşallah. Amin.

Taze kahve dedi ki...

Canım gerçekten çok hoş.İnş.uygulamaya çalışalım benim de haberim yoktu.Allah bu kardeşimizden ve senden razı olsun.öpüyorum muhabbetle :)

đerkenαя dedi ki...

lâ, ve aleyna aleykum selam ve rahmetullah... Ecmain canım söylediklerine aynen katılıyorum, Rabbim uygulamayı ve uygulatmayı nasip etsin..

McKahveci, Ecmain, hayırlı ramazanlar :)

LaMa, namazlar Efendimiz(s.a.v.)'den rivayet ediliyor..

Amak-ı Hayal, rica ederim, hayırlı ramazanlar.

Özcan, Ecmain, Rabbim hakkını verenlerden eylesin cümlemizi, hayırlı ramazanlar..

BIRAKTIĞIM İZLER, Ecmain inşâAllah :) Hayırlı ramazanlar..

Taze kahve, canım Ecmain, okuyunca bende öyle sevindim ki, Rabbim uygulamayı nasip etsin inşâAllah. :)

Ρaɓuç/بابج dedi ki...

Allah razı olsun güzel yürekli insan..

đerkenαя dedi ki...

Ecmain canım, istifademize inşâAllah.. :)

Yorum Gönder

Hoşgeldiniz... Buyrun çekinmeden... :)